Play Video

  • Auer

AUER LIPÓT Veszprémtől Szentpéterváron át New York-ig ívelő páratlan életútja, művészi és pedagógusi nagysága nyilvánvaló tény. Rendkívűli az adósságunk, hogy ezt Magyarországon és külföldön is bemutassuk. A mi feladatunk az, hogy méltón őrizzük emlékét azoknak a magyaroknak, akikre büszke a nagyvilág, de akikről eddig méltatlanul hallgatott hazájuk.

Zenés tv-filmünkkel kettős a célunk: Auer Lipót életútját közel hozni szülőföldjéhez, és szülőföldjét megismertetni a nagyvilággal.

Bemutatjuk életét a veszprémi hegedűóráktól a budapesti, bécsi tanulmányokon át, az európai turnékig. Felelevenítjük a szentpétervári évtizedeket, a veszprémi vakációkat és New York meghódítását. A filmben világhírű muzsikusok interjúkkal tesznek tanúságot Auerről. Igazi különlegességeket is bemutatunk, mint Auer egykori stradivári hegedűjét, mely ma a chicagói Stradivari Társaság tulajdona, a Carnegie Hall-beli koncertjének hangfelvételeit, a szentpétervári konzervatórium Auer-termét, és persze rengeteg zenét – archív anyagokból, de mai koncertfelvételekből is, melyeken a Bartók–Pásztory díjas Mendelssohn Kamarazenekar és Kováts Péter hegedűművész közreműködésével mutatjuk be a nagy muzsikus életművét.

A bemutatás eszközei

Narrátor

A narrátor közvetíti a legszükségesebb életrajzi adatokat, tudnivalókat. Szerepe a tudományosság kritériumainak megfelelően ellenőrzött és feldolgozott adatok közlése révén az objektivitás demonstrálása. Az objektív adatok szerepeltetése az Auer élete és a kor zenei élete iránt érdeklődők további kutatásaihoz is szolgáltathat segítséget, mindemellett tájékozódási pontokat ad az életút követéséhez.

Riport

A riportok segítségével kapunk képet Auer hatásáról, művészetének nagyságáról, egyedülállóságáról. A riportok személyes jellege gazdagítja a film segítségével Auerről kialakuló képet.

A filmben megszólalnak:
Heller Ágnes filozófus, Auer közeli rokonságának tagja – a zseniről és a tehetség fogalmáról, az egyediségről és a művészet taníthatóságáról
Fischer Iván Kossuth-díjas karmester – a vezénylés és az interpretáció művészetéről
Vladimir Ashkenazy zongoraművész, karmester, a Sydney Symphony vezető karmestere – a szentpétervári Konzervatóriumban zajló zenekari munkáról és Auerről
Prof. Szergej Sztadler hegedűművész, a Szt. Pétervári Konzervatórium rektora – az orosz hegedűiskola történetéről, Auer művészetéről, szerepéről a korabeli orosz zenei életben
Vadim Gluzman izraeli hegedűművész – Auer egykori Stradivariusának bemutatása
Prof. Detlef Altenburg, a weimari Zenetudományi Intézet és a Liszt Múzeum igazgatója – Liszt és Auer találkozásáról
Prof. Dr. Batta András, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia rektora – a magyar hegedűs hagyományokról
Marina Akimova, moszkvai hegedűtanár – Auer pedagógiájáról, személyiségéről
Szászné Réger Judit budapesti hegedűtanár – Auer hegedűiskolájáról

Hangfelvételek

A koncertfelvételek funkciója a zenei környezet minél szélesebb körű bemutatása. Auer működési területeinek mindegyike (kamarazene, szimfonikus repertoár, hegedűversenyek, szólóművek, saját hegedűművek) megjelenik a filmen.

Korabeli hangfelvételek bejátszása

A rendelkezésünkre álló archív hangfelvételekből Auer Lipót hegedűjátékát, illetve tanítványainak felvételeit használjuk fel.

Élő koncertfelvételek

Auer nevéhez kötődő művek (számára dedikált hegedűversenyek, általa bemutatott művek, saját kompozíciók) a filmünk számára készülő felvételeinek bejátszása.

A filmfelvételek közreműködői többek között:
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész
Kováts Péter Bartók–Pásztory díjas hegedűművész
Gábor József Liszt-díjas zongoraművész
Auer Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
Mendelssohn Kamarazenekar
Győriványi Ráth György karmester

 

Élő koncertfelvételről felhangzó művek:
Pjotr Ilijics Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny op. 35 (részletek)
Auer Lipót: Magyar rapszódia (részletek)
Ludwig van Beethoven: Á-dúr „Kreutzer” szonáta op. 47 (részlet)
Pablo de Sarasate: Cigánydalok op. 20 (részlet)
Henryk Wieniawski: Polonaise brillante op. 21
Pjotr Ilijics Csajkovszkij: Melankolikus szerenád
Joseph Achron: Héber dallam op. 33
Alexander Glazunov: a-moll hegedűverseny (részlet)
Leopold Auer: Álmodozás (részlet)
Johannes Brahms: d-moll hegedű-zongoraszonáta (részlet)

Forgatási helyszínek

A film jelentős része Auer életének legfontosabb állomásain (Veszprém, Budapest, Bécs, Párizs, Hannover, Weimar, Lipcse, Szentpétervár, New York) készített helyszíni felvételekből áll, mely képi anyagra felfűzve szerepeltetjük az életrajzi adatokat, a különböző zenei (csak hang, illetve hang és képi) bejátszásokat.

Felelevenítjük a veszprémi hegedűórákat, Ranolder püspök által szervezett első veszprémi koncerteket, a budapesti, bécsi tanulmányokat, az európai turnék állomásait, bemutatjuk a szentpétervári évtizedeket, és New York meghódítását.

Egyéb dokumentumok

Fotók, újságcikkek, levelek, kritikák és koncertplakátok bemutatása

Fikciós jelenetek

Ismeretterjesztő filmünk vizuális miliőjét játékfilmes képi megoldásokkal is gazdagítottuk. Néhány kosztümös, stilizált jelenetet is forgattunk Auer életútjának jellemző állomásain (pl. 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc korszakát bemutató képsorokat – huszárok a veszprémi várban, stb.)

 

Legfontosabb adatok

Műfaj: Zenés ismeretterjesztő film
Műsoridő: 65 perc
Technika: HDCAM 2K full HD videó
5.1 surround hang
Tervezett megjelenés: Blu-ray disc / DVD
A film gyártója: OLIVE ART
Szerkesztő: Kováts Péter
Koncertfelvételek vezető operatőre: B. Marton Frigyes HSC
Rendező: Bárány László
Producer: Bárány László, Kováts Péter