• Projektek

Könyv készült Auer Lipótról

Könyvet készítettünk Auer Lipót világhírű, veszprémi származású hegedűművész és pedagógus, a modern hegedűpedagógia egyik legnagyobb hatású mestere életéről és munkásságáról, amelynek első részében magyar fordításban olvasható a művész eredetileg angol nyelven kiadott, My Long Life in Music című önéletrajzi írása, amely itthon még szakmai körökben is alig ismert. Élete regényében Auer Lipót azokkal az évtizedekkel foglalkozik, amikor rendkívül izgalmas események zajlottak a zeneművészetben, irodalomban és képzőművészetben, az események középpontjában éppen azzal a Szentpétervárral, ahol a Mester a konzervatórium vezető professzoraként működött. Fél évszázad alatt Oroszországban önálló hegedűiskolát teremtett, amit azóta is Auer-iskola néven emlegetnek világszerte. Rendkívüli vitalitásáról tanúskodik, hogy 73 évesen, 1917-ben új életet kezdett az Amerikai Egyesült Államokban, ahol haláláig élt és dolgozott, nagy hatást gyakorolva az amerikai hegedűművészet fejlődésére is. My Long Life in Music című önéletrajzi írását a közvetlen elbeszélő hang és a hatalmas személyes ismeretanyag teszi külön izgalmassá, az élet eleven történéseinek sodrása.

A könyv második részét Rakos Miklós, a magyar hegedűjáték története ismert kutatójának az Auer Lipót életével és munkásságával, illetve tanítványaival foglalkozó írásaiból állítottuk össze. A kiadványban helyet kaptak a híres tanítványok mellett a híres veszprémi hegedűs elődök: Ridley-Kohne Dávid és Ruzitska Ignác is.

A könyv honlapunkon megrendelhető.

MEGRENDELEM